Välkommen på årsmöte i Karlstads Tennisklubb tisdag 6 mars kl 17:30 i Racketcenter

Välkommen på Karlstads Tennisklubbs årsmöte, tisdag 6 mars kl 17:30 i konferensrummet, Karlstad Racketcenter.
Kaffe och smörgås serveras.

Anmälan om deltagande görs på epost till info@karlstadtk.se senast den 1 mars. 

Årsmötes-handlingar finns publicerade för nedladdning på vår hemsida:
Nya stadgar: stadgar 2018 (final).pdf

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Det kommer av miljöskäl inte att finnas några extra papperskopior på årsmötet.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Karlstads Tennisklubb