Uppförandekod och ”Fair Play”

Träningspolicy | uppförandekod och ”Fair Play” | grupper och träningsnivåer | seriespel och riktlinjer | tävlingstrappa och matchinfovärdegrund | betalpolicy


Karlstads Tennisklubb ska som förening jobba aktivt med ”Fair-Play” – man ska alltid uppträda sportsligt i alla situationer.

Ambition är att alla medlemmar:

 • hjälps åt med att vara positiva förebilder för varandra.
 • uppträder bra mot domare, andra ledare, spelare och föräldrar, både på och utanför planen.
 • strävar efter att uppmuntra och ge positiv kritik, att uppmuntra försöken, inte resultaten.
 • känner till, och ta ansvar för att leva upp till Karlstads Tennisklubbs värdegrund och träningspolicy.

Spelare

 • Som spelare ska vi visa respekt för medspelare/klubbkompisar, motståndare, ledare, domare/funktionärer.
 • I grupper och seriespel visar vi gott kamratskap och har roligt. Vi har förståelse, visar hänsyn och respekt tillsammans oavsett idrottsliga resultat. Vi inser att alla duger och är lika mycket värda.
 • Vi gör alltid vårt bästa på träningar och match.
 • Vi ställer upp och hjälper varandra, vi är ödmjuka.
 • Vi meddelar frånvaro i god tid, vi håller tider.

Förälder

 • Rollen som förälder är att heja på i positiva tongångar.
 • Vi pratar inte ”bakom ryggen” på ledare, tränare eller andra.
 • Om vi tycker att tränaren inte gör rätt tar vi upp det med honom/henne istället för att prata illa om honom/henne inför mitt barn.
 • Vid sidan av banan hejar vi –inte coachar.
 • Om vi märker att någon annan förälder inte beter sig lämpligt säger vi till denne på ett försiktigt och positivt sätt för att undvika dålig stämning runt banan.
 • Man hejar även på motståndarna om de gör något bra.