Styrelse och ledning

Styrelsen

Styrelsens övergripande uppgift är att leda och styra klubben i enlighet med klubbens stadgar, vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. Styrelsens uppgift är också att säkerställa att tränarkåren har förutsättningar att genomföra, och genomför, verksamhet i de olika träningsgrupperna. Styrelsen sätter övergripande mål och lägger budget för verksamheten. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för tränare.

(styrelse 2024)

Kontakta styrelsen på: styrelsen@karlstadtk.se

Föreningens stadgar kan läsas här.

Revisorer

Bo Dalmo

Jonas Wahrolin

Valberedning

Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i klubbens arbete, eller om du har förslag på lämplig person.

Sofia Forslund (ordförande), Irene Jensen

Tävling

Robert Granevald

Petter Cahp

Ansvar för barnkonvention/belastningsregister

Per Borg

Huvudtränare

Petter Cahp

Kontakt

info@karlstadtk.se