Styrelse och ledning

Styrelsen

Styrelsens övergripande uppgift är att leda och styra klubben i enlighet med klubbens stadgar, vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. Styrelsens uppgift är också att säkerställa att tränarkåren har förutsättningar att genomföra, och genomför, verksamhet i de olika träningsgrupperna. Styrelsen sätter övergripande mål och lägger budget för verksamheten. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för tränare.

(styrelse 2022)

Ordförande: Liselotte Örtlund


Vice ordförande och sekreterare: Per Borg

Kassör: Jonas Wahrolin


Ledamot: Per Polleryd

Ledamot: Cecilia Björkegren

Ledamot: Johan Hagberg

Ledamot: Andreas Lindgren

Suppleant: Bo Dalmo

Kontakta styrelsen på: styrelsen@karlstadtk.se

Föreningens stadgar kan läsas här.

Revisorer

Catrin Dalmo

Ulf Nyberg

Valberedning

Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i klubbens arbete, eller om du har förslag på lämplig person.

Per Eriksson (Ordförande valberedning)

Marknad

Per Polleryd

Tävling

Robert Granevald

Petter Cahp

Bella Bäcker

Ansvar för barnkonvention/belastningsregister

Per Borg

Liselotte Örtlund

Huvudtränare

Petter Cahp

Administration

Marina Styhr