Styrelse och ledning

Styrelsen

Styrelsens övergripande uppgift är att leda och styra klubben i enlighet med klubbens stadgar, vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. Styrelsens uppgift är också att säkerställa att tränarkåren har förutsättningar att genomföra, och genomför, verksamhet i de olika träningsgrupperna. Styrelsen sätter övergripande mål och lägger budget för verksamheten. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för tränare.


(styrelse 2019)Ordförande: Jonas Wahrolin

Vice ordförande: Liselotte Örtlund


Sekreterare: Per Borg

Kassör: Elin Bertilsson


Ledamot: Per Polleryd

Ledamot: Karin Hovdebo

Ledamot: Robert Granevald

Suppleant: Bo Dalmo

Kontakta styrelsen på: styrelsen@karlstadtk.se

Föreningens stadgar kan läsas här.

Revisorer

Catrin Dalmo

Jan Henriksson

Valberedning

Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i klubbens arbete, eller om du har förslag på lämplig person.

Andreas Lindgren (Ordförande valberedning)

Cecilia Björkegren

Johan Christensson

Marknad

Jonas Wahrolin

Maria Sjögelid

Tävling

Maria Sjögelid

Ola Hallén

Mattias Cedervad

Ansvar för barnkonvention/belastningsregister

Per Borg

Liselotte Örtlund

Huvudtränare

Petter Cahp

Administration

Marina Styhr