Träningspolicy

Träningspolicy | uppförandekod och ”Fair Play” | grupper och träningsnivåer | seriespel och riktlinjer | tävlingstrappa och matchinfovärdegrund | betalpolicy


Karlstads Tennisklubbs vision är ”Tennisglädje för alla! Här kan man nå sin potential, mål och drömmar.” Detta är kärnan i hela vår förening. Läs mer om vår värdegrund här:

https://karlstadtk.se/om-klubben/vardegrund

En stor del av verksamheten bedrivs i våra träningsgrupper. Utgångspunkten för träning är att deltagarna är med för att utveckla sina färdigheter inom tennis såväl tekniskt som fysiskt. Träningen ska ske i positiv anda där alla i gruppen respekterar tränarens instruktioner och hjälper till för att få en så effektiv träning som möjligt. I ett bra träningsklimat visar man självklart respekt mot medspelare också. Alla hjälper till vid insamling av bollar mellan övningarna.

Tränaren har möjlighet att visa spelare av banan om denne på något sätt hindrar träningens genomförande.

Träningsgrupper med de yngsta, boll-och-bus, sker ofta med relativt unga tränare och föräldrar sitter ofta med i anslutning till träningen. Även här är det viktigt att tränarnas avsikt med övningarna respekteras. Om någon spelare är uppenbart okoncentrerad och inte lyckas följa instruktionerna, så kan detta hindra träningen för övriga. I en sådan situation inbjudes respektive förälder att stötta tränaren i dennes ambition och det kan innebära att man tar sitt barn av banan en stund, i samråd med tränaren.

Tider skall hållas vid påbörjandet av ett pass. Detta kan dessutom innebära att uppvärmning ev. skall ha skett före angiven tid, om tränaren framfört detta (t ex rephoppning).

Tränarna skall bidra till att förmedla god sportsmanna-anda, framför allt vid övningar som innehåller matchsituationer, man ska följa klubbens uppförandekod – Fair Play. Avvikelser skall av tränaren markeras tydligt och föräldrar till ungdomar och barn förväntas stötta klubbens policy i dessa frågor.

Uppstår betydande konfliktsituationer i dessa frågor skall synpunkter framföras till huvudtränare och styrelse för att upprepning av situationer skall undvikas.

För att hantera konflikter har klubben en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling https://karlstadtk.se/trygg-forening-handlingsplan. Denna plan ger definitioner och förslag på åtgärder som ett stöd för ledare, aktiva och föräldrar.

Karlstads Tennisklubb strävar efter god klubb-anda. Föreningen är inkluderande och seriös med fokus på glädje och rent spel. Det är lika mycket värt att enbart spela tennis för att det är roligt och må bra som det är att satsa och nå den yttersta eliten.