Sponsring

Medlemmar på sponsorjobb

Publicerat den

Ett antal av Karlstads Tennisklubbs medlemmar har genomfört en sponsoraktivitet 29-30 mars hos Söderberg & Haak i Karlstad! Vi har haft ungdomar och föräldrar på plats och langat korv med bröd och fixat fika när det varit vårvisning på mängder av maskiner på Ilanda.