Pressrelease

Politikertennis och infoträff

Publicerat den

KARLSTADS TENNISKLUBB Pressmeddelande 2020-09-14 (PDF-version) TENNIS FÖR ALLA! Karlstads Tennisklubb är en snabbt växande förening och intresset för tennis är stort. För att möta behovet av fler tennisbanor har klubbens styrelse beslutat att tillsätta en hallkommitté som fått till uppgift att undersöka förutsättningarna för byggandet av fler tennisbanor – tillsammans med pri- vata aktörer och i […]