Politikertennis och infoträff

KARLSTADS TENNISKLUBB

Pressmeddelande 2020-09-14 (PDF-version)

TENNIS FÖR ALLA!

Karlstads Tennisklubb är en snabbt växande förening och intresset för tennis är stort. För att möta behovet av fler tennisbanor har klubbens styrelse beslutat att tillsätta en hallkommitté som fått till uppgift att undersöka förutsättningarna för byggandet av fler tennisbanor – tillsammans med pri- vata aktörer och i dialog med Karlstads kommun. Målet är att skapa en långsiktig och hållbar lösning för den växande gruppen tennisutövare i Karlstad.

Som ett första steg har hallkommittén bjudit in Karlstads kommuns kommunalråd från den styrande majoriteten till en träff i Racketcenter. Under mötet berättade Elin Bertilsson, ordförande i hallkom- mittén och ledamot i klubbens styrelse, om tennisens bredd och om klubben ungdomsverksamhet, framtidsvisioner och utmaningar. Emilia Hollman, en av klubbens unga talanger, berättade om sitt engagemang och satsning, inte bara som tävlande utan även som tränare och ledare. Jan Elofsson, ivrig tennisutövare och företagare, och Ralf Lyxell, pappa till två tennisspelande pojkar och affärsju- rist, informerade om de utmaningar som alla tennisspelare i Karlstad upplever, dvs. behovet av fler tennisbanor, såväl inne som ute, samt den ekonomiska betydelsen för idrottsföreningar att själva få ansvara för driften av sin hemmaarena.

Mötet avslutades med ett tennispass mellan samtliga närvarande kommunalråd och idrottande ung- domar från Sundsta-Älvkullegymnasiet, där flera av kommunalråden imponerade med gedigna ten- niskunskaper och andra med kämparanda och utvecklingspotential.

– Vi hade verkligen inte väntat oss ett sådant stort engagemang från vår styrande majoritet, dels i mötesrummet i form av frågor, inspel och råd, dels efteråt på tennisbanan – det spelades så att svetten lackade, säger Jan Elofsson.

– Nu har vi sjösatt vår satsning mot fler tennisbanor i Karlstad och vi kommer att aktivt jobba vidare för att få med beslutsfattare inom kommun och den privata sfären, säger Elin Bertilsson.

Karlstads Tennisklubbs hallkommitté jobbar på ideell basis och består av Elin Bertilsson, veteranten- nisspelare samt representant från klubbens styrelse, Ralf Lyxell, tennispappa och advokat, Emilia Hollman, Värmlands bästa spelare (2020) F16 och tränare för flera tennisgrupper, samt Jan Elofsson, ivrig tennisutövare och dessutom VD för Atwrk.

För ytterligare information om hallkommitténs arbete, kontakta:

Jan Elofsson, jan@karlstadtk.se, 073-336 00 79

Karlstads Tennisklubb

www.karlstadtk.se