22 tränare på utbildning

Idag har vi en heldag med internutbildning!
Först ett pass med att utbilda en grupp tränare för rullstolstennis-träning. Sen har vi kört ett bredare pass med större delen av våra tränare, 22 st deltog på detta. Avsikt att alla ska lära ut på samma sätt i sina respektive grupper. Man har fått turas om att instruera och lära ut olika tennismoment. En rolig grej var när alla skulle lära varandra att serva med fel hand 😄
Vi hade även lite gemensam pizza-lunch som var mycket uppskattat.
En bra dag på tennisbanan.
Tenniskompetensen fortsätter att växa i klubben. Senare i höst går vi vidare, då har vi hela 17 tränare som ska gå olika typer av tränarutbildningar i SvTF regi. ✨
Mer bilder på vår facebook.