#barnensspelregler

Barnens spelregler stöttar vi i Karlstads tennisklubb till 100 %! Vi har själva i föreningen jobbat med tankar kring tryggidrott senaste månaderna och försöker formulera en bra modell. Nu har BRIS och riksidrottsförbundet skapat https://www.barnensspelregler.com/

#1 Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt

#2 Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor

#3 Alla barn har rätt till stöttande vuxna

#4 Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp

#5 Inget barn ska bli utsatt för våld

#6 Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier

#7 Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

#barnensspelregler

 

Läs mer här https://www.barnensspelregler.com/