Enkla turneringar för barn

Ibland genomför klubben mindre enkla turneringar, så kallade osanktionerade tävlingar. Man spelar […]