Årsmöte avklarat och ny styrelse utsedd för 2018

Under tisdagskvällen 6/3 2018 höll Karlstads Tennisklubb ordinarie årsmöte och ett konstituerade styrelsemöte med den nya styrelsen. Uppslutningen var god på årsmötet med många medlemmar på plats.

Avgående ordförande Ola Hallén gick tryggt igenom verksamhetsberättelsen för 2017 som visar på många sportsliga framgångar och ett positivt ekonomiskt resultat för föregående år. Föreningen är nöjd att få ha kvar Ola men nu i rollen som ledamot!

 

Föreningen har satt nya stadgar för året, som är mer moderna men ska även ge bättre stabilitet. Dessa tillåter även fler antal personer i styrelsen. 2018 års styrelse är 9 till antalet och känns som en bra sammansättning av engagerade medlemmar. Valberedningen har gjort ett gott arbete. Nu ligger många timmar roligt ideellt arbete framför denna grupp! 🙂

Följande personer ingår i styrelsen för 2018:

Ordförande: Jonas Wahrolin

Vice ordförande: Jörgen Ohlsson

Sekreterare: Per Borg

Kassör: Simon Käll

Ledamot: Sandra Andersson

Ledamot: Ola Hallén

Ledamot: Liselotte Örtlund

Ledamot: Mikael Skog

Suppleant: Maria Sjögelid