Årsmöte avklarat och ny styrelse på plats

Onsdag 6 mars hade föreningen framgångsrikt årsmöte för verksamhetsåret 2018.

Det var god uppslutning, många medlemmar på plats.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson satt mötesordförande och fick möjlighet att ta del av föreningens verksamhetsår.

Föreningen har gjort ett rekordår sportsligt och ekonomiskt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Enligt årsmötet har följande nya val gjorts.

Styrelse 2019:
Jonas Wahrolin (ord)
Maria Sjögelid (vice ord)
Per Borg (sek)
Mikael Skog

Liselotte Örtlund
Per Polleryd
Niklas Bergqvist (kassör)
Anna Christenson (suppl)

Revisorer:
Jan Henriksson
Alaa Gomah

Valberedning:
Johan Christenson (ord)
Sofia Axelson (vice ord)
Andreas Lindgren