Ändringar i fakturarutiner, terminer, betalpolicy och prissättning för Karlstads Tennisklubb

Vi har fyra viktiga nyheter vi vill informera om till våra medlemmar! Ta dig tid att läsa igenom dessa.

Det gäller våra fakturor till medlem, ny kommande terminsindelning vår/höst från 2018, ny betalpolicy och en justerad prissättning för träning!

——

Vi försöker hela tiden bli bättre och effektivare på allt vi gör för att du ska få ut så mycket som möjligt av föreningen. Därför har vi gjort följande förändringar:

1) FAKTUROR: Nu i dagarna kommer höstens fakturor för gruppträningspassen att skickas ut. (är det någon som inte har klart med sina grupper, så finns denna info att få på kansli, eller om ni mailar oss på info@karlstadtk.se. Vi har tidigare gjort separat utskick om vilka grupper som gäller för hösten).

Vi har infört ett nytt modernt fakturasystem (Fortnox). All fakturering sker från hösten 2017 i detta program. Det ska bli enklare att hantera administration och allt hamnar direkt rätt i bokföring.

OBS: fakturor kommer från och med nu i första hand till den epost-adress som medlemmen har registrerat hos Karlstads Tennisklubb. Vi förväntar oss att man betalar detta utan någon påminnelse. Tvingas vi sedan skicka påminnelse med pappersfaktura så blir administrationskostnader större för klubben, och vi tror oss veta att våra medlemmar vill att vi använder alla pengar till tennisaktiviteter (banor, tränare, bollar etc).

Så vänligen – kom ihåg att betala epost-fakturan från klubben i tid!

 

2) TERMINSINDELNING VÅR/HÖST 2018: Vi har under några år haft 3 terminer per år: vår, sommar och höst. Efter utvärdering kommer detta ändras från 1/1 2018. Då inför vi 2 terminer igen. Anledningen är att en del vill ta sporadisk paus under sommaren, men kräver ändå att få behålla sin plats till hösten. Detta gör det mycket svårt att planera in nya spelare. Samt att låta dom fortsätta spela till hösten. Detta blir enklare om vi inför vår- och höst-termin. Detta kommer ni alltså märka av först nästa år, men vi vill i god tid informera så ni har förståelse för vår planering.

 

3) BETALPOLICY: – Vi har tvingats införa en tuffare betalpolicy för att få in träningsavgifterna. Dessa avgifter är grunden i vår ekonomi. Med start i september 2017 gäller denna betalpolicy som kan läsas i sin helhet på hemsidan: https://karlstadtk.se/betalpolicy

Anledningen till dessa riktlinjer är att vi i möjligaste mån försöker hålla nere våra spelavgifter, men vi måste ändå täcka de kostnader som vi har för banor, tränare, bollar m.m. Även om vi har lång kö till vår verksamhet så är det inte alltid lätt att fylla platser under terminens gång vid avhopp, skador m.m, då det krävs att spelaren som sätts in har rätt nivå i förhållande till övriga i gruppen. Därför måste man betala avgiften även om man hoppar av under terminens gång eller får förhinder vid aktiviteter.

Föreningen gick med ett underskott om -72 000 kr för 2016. Som medlem måste man respektera andra medlemmar och vara med och betala i tid och underlätta planering för tränare/grupper osv. Vi hoppas ni har förståelse för denna något tuffare attityd, då allt avser att skapa mer rättvisa och god ekonomiskt hushållning med vår tenniskassa.

Viktiga delar i betalpolicyn är – att inga uppsägningar på banan till tränare (utan till kansli). Och även att man i mycket god tid måste säga upp sin plats om man inte vill fortsätta. Vi kommer skicka ut fakturor för vårtermin under november i år. Därefter ska man sagt upp sin plats till 10 dec senast. Annars antas att man vill fortsätta nästa termin.

 

4) JUSTERAD PRISSÄTTNING:
Vid en analys av tidigare prissättning, så har det varit lite orättvist fördelat av spelaravgifter. Detta har föreningen nu justerat. Därför kommer vissa få något ökade priser och någon sänkt pris, men de står i relation till den tid som spelas samt hur gammal man är. Följande är de tre viktiga ändringar som skett:
a) Klubben kommer från nu att betrakta alla under 25 år som juniorer (pga att föreningen får ett litet ekonomiskt stöd när vi genomför barn/ungdomsidrott). Alla som är 25 år och äldre räknas som vuxna/seniorer.
b) Spelare som tränar flera gånger i veckan har haft en oproportionerlig rabatt för pass 2 och pass 3, denna rabatt har reducerats.
c) Man får numera betala för den tid som spelas, inte antal gånger. Vissa har pass som är 1,5 timme. De har tidigare betalat för ”1 gång”. Detta har varit orättvist för de som spelar 1 timme. Så man kommer få betala för den faktiska tiden som man spelar. Aktuella nya priser för dig kommer på fakturan, och finns även att läsa här, under punkt #1 Avgifter https://karlstadtk.se/borja-spela

—–

Vi hoppas ni har förståelse för de förändringar vi genomför nu. Allt är med avsikten att skapa den bästa tennisföreningen, och de bästa förutsättningar för oss alla att spela tennis och ha roligt! Vi vill ha en öppen transparent förening som är attraktiv för alla. Om ni inte redan sett vår värdegrund kan ni läsa den här: https://karlstadtk.se/om-klubben/vardegrund/