Välkommen på årsmöte i Karlstads Tennisklubb onsdag 6 mars kl 17:30 i Racketcenter

Välkommen på Karlstads Tennisklubbs årsmöte, onsdag 6 mars kl 17:30 i konferensrummet, Karlstad Racketcenter.
Kaffe och smörgås serveras.

Anmälan om deltagande görs på epost till info@karlstadtk.se senast den 1 mars. 

Årsmötes-handlingar finns publicerade för nedladdning på vår hemsida
Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2018.pdf

Det kommer av miljöskäl inte att finnas några extra papperskopior på årsmötet.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Karlstads Tennisklubb