Utmärkelse till Karlstads TK för dess förebyggande arbete mot kränkning och diskriminering    

(Foto: Marcastian UF)
Kultur- och fritidsnämnden i Karlstads Kommun har beslutat att ge en utmärkelse och ekonomiskt stöd till Karlstads Tennisklubb för dess arbete att förebygga kränkning och diskriminering.

Diplom och motivering för priset överräcktes av 1:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Lina Larhult till Jonas Wahrolin ordförande i Karlstads Tennisklubb på en föreningsfrukost, 6 december på Racketcenter.

– Det är fantastiskt positivt att föreningen nu belönas med denna utmärkelse av kommunen. Det visar att vi gör rätt saker och att vårt ideella engagemang i samhället gör skillnad. Vi jobbar på ett inkluderade sätt för att många ska kunna utöva sin idrott på bästa sätt fritt från kränkningar och diskriminering säger Jonas Wahrolin.

– Föreningen har ett aktivt arbete där vi har handlingsplaner, planerade åtgärder, förebyggande jobb där vi dels definierat hur man känner igen oönskat beteende men även hur man kan förebygga diskriminering och mobbning på enkelt sätt. Denna vecka tex kör vi en utmaning med värderingsövningar, där alla spelande medlemmar utmanas i att ge positivt beröm till alla andra medlemmar man spelar med. Gärna flera positiva beröm per deltagare och träningspass säger Jonas Wahrolin.
– Föreningens arbete är tänkt som ett gott exempel och kan ge inspiration till andra föreningar säger Lina Larhult.

Beslutsmotivering från Karlstads Kommun 

Karlstads tennisklubb erbjuder tennis för alla och klubben arbetar för att främja ett livslångt idrottande. Bland annat erbjuds kostnadsfritt ”tennis på gatan” två gånger i veckan på Fröding arena, där ung som gammal kan lära sig tennis på ett enkelt sätt utan krav på anmälan eller särskild utrustning. Karlstads tennisklubb har en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Det aktiva arbetet mot mobbing, kränkande behandling och diskriminering har tydliga mål, enkla men konkreta förbyggande aktiviteter samt en tydlig åtgärdstrappa. Samtliga delar i handlingsplanen har en koppling till respektive roll såsom ledare, aktiva och föräldrar. Handlingsplanen hålls levande genom snabbtest, värderingsövningar och informationsblad.

(Dnr KFN-2019-415)