Klubbutveckling med Player School

Idag har Karlstads TK haft uppskattat besök av Svenska Tennisförbundets ungdomsansvarig, Ola Mårtensson som är nyfiken på klubbens utveckling, expansion och tillväxt.

Vi har bla diskuterat Player School konceptet, klubbutveckling generellt, barn- och ungdomskonferens mm.

Bra och värdefulla dialoger. Mycket uppskattat ute i klubbarna att få besök som detta. Med god dialog och kunskapsutbyten utvecklas föreningar.

På bild från vänster: Olof, Ola, Jonas och Emilia. Olof och Emilia som ansvariga för klubbens satsning på Player School/Player Card. Ola från SvTF, Jonas ordförande i klubben.