Karlstads Tennisklubb värdegrund!

Värdegrund

Karlstads tennisklubb är inkluderande och seriös med fokus på glädje och rent spel. Det är lika mycket värt att enbart spela tennis för att det är roligt och må bra som det är att satsa och nå den yttersta eliten.

Transparens – Öppenhet och tydlighet gör att alla medlemmar kan ta del av föreningen, vilket även stimulerar till en sund föreningsekonomi
Engagemang – Engagemang och glädje genomsyrar vår verksamhet
Nyfikenhet – Genom att vara en attraktiv förening och erbjuda kvalitetsträning så odlas nyfikenhet och intresse för tennis
Normbildande – Ledare och spelare är ett gott föredöme för alla inom sporten där demokrati och jämlikhet är grunden för hur en bra medmänniska är
Inkluderande – Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar
Sportslig – Verksamheten är seriös och präglas av rent spel och rättvisa

 

Läs mer här!