Karlstads Tennisklubb certifierad enligt ”Trygg förening”

Som ett led i att bli den bästa föreningen har medlemmar, anställda och styrelse i Karlstads tennisklubb under hösten 2018 gått en utbildning hos Karlstads Kommun för att bli certifierad som en trygg förening. Läs mer om kommunens satsning här.

Detta arbete mynnade ut i en handlingsplan, hur just vår förening ska jobba med mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Hur ger vi ett tryggt föreningsliv för alla helt enkelt.

Vårt resultat och handlingsplan finns att läsa här.

Denna plan ska vi jobba aktivt med, varje år, och utbilda våra ledare i grundläggande arbete hur man jobbar för att skapa trygghet på alla nivåer. Vidare ska föreningen skriftligt redovisa minst ett konkret exempel på hur föreningen aktivt motverkar kränkning och diskriminering årligen till kommunen.

Planen har exempel på beteende som vi vill undvika. Den visar på kontaktvägar om du känner oro eller något har hänt.

Välkommen att kontakta oss på info@karlstadtk.se om du har några frågor kring detta.