Boll- och bus

Vi erbjuder rolig tennislek för de minsta i form av våra populära boll- och busgrupper! Ca 8-10 barn i varje grupp.