Trygg idrott – barnens spelregler

Alla som spelar tennis i Karlstads Tennisklubb ska kunna göra det i en trygg miljö – utan kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp

Här kan du läsa mer om föreningens arbete kring trygghet och att förebygga övergrepp och hur du kan agera om något har hänt. För Karlstads tennisklubb gäller självklart nolltolerans mot sexism, mobbning och trakasserier av alla slag. Tennis är en stor idrott med nära 500 000 utövare i Sverige. Karlstads tennisklubb engagerar ett par hundra medlemmar av dessa.

 

Karlstads Tennisklubb står bakom Riksidrottsförbundet och BRIS summering av #barnensspelregler.

#1 Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt

#2 Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor

#3 Alla barn har rätt till stöttande vuxna

#4 Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp

#5 Inget barn ska bli utsatt för våld

#6 Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier

#7 Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

Läs mer här: www.barnensspelregler.com

 

Mer konkret för Karlstads Tennisklubb innebär detta bland annat:

  • Alla som spelar tennis ska kunna göra det i en trygg miljö. Det innebär en miljö där du utvecklas och mår bra och där verksamheten utgår ifrån Karlstads Tennisklubbs verksamhetsplan.
  • Inom idrotten ska inte någon form av kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp tolereras. Det är helt oacceptabelt och oförenligt med Karlstads tennisklubb vision och värdegrund.
  • Karlstads tennisklubb begär utdrag ur belastningsregistret vid anställningar av personer som arbetar med barn och ungdomar inom klubben.
  • Varje misstanke om ett begått brott rapporteras till polisen omedelbart.
  • Det som ytterst styr är stadgar för Riksidrottsförbundet och Svenska Tennisförbundet. Där finns bland annat skrivningar om barns rättigheter och kopplingen till FN:s barnkonvention. Dessa sorterar Karlstads Tennisklubb under.

 

Har du någon oro eller fundering du vill ta upp, skicka gärna ett mail till styrelsen.

Om du misstänker att något har hänt eller händer i vår förening är det viktigt att du agerar. Beroende på händelsens art kan du göra några olika saker. 

Läs mer på Riksidrottsförbundets sajt: Om något allvarligt hänt

Viktiga telefonnummer
Polisen vid pågående händelse: 112
Polisen: 114 14
Bris stödlinje för barn: 116 111
Bris stödlinje för idrottsledare om oro kring ett barn: 077-44 000 42 (vard 9-12)
Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50

Socialtjänsten nås via din kommun.