Tennisplanering och coronapandemin

[Uppdaterad 11 juni 2021]

Smittskydd Värmland har kommit med nya lokala rekommendationer som betyder att vi måste skjuta upp vissa seriespel under V24-V25. Endast seriespel inom Karlstad eller mot angränsade kommuner är ok.
Vi behöver också ställa in vår tävling Karlstad Open – JSM Race 2021. 

Fakta: Tillfälliga rekommendationer

Dessa tillfälliga lokala rekommendationer gäller i Värmland från fredag 11 juni till söndag 27 juni:

 • Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo ställs in/pausas. Undantag kan göras för extra utsatta grupper där aktiviteter kan genomföras under smittsäkra former.
 • Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt, vilket innebär i första hand inom den egna kommunen, i andra hand i grannkommunen. Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i matcher och tävlingar i Värmland.
 • Träningar där deltagarna mixas från olika grupper undviks.
 • Regler för vaccinerade när- och hushållskontakter ändras i Region Värmland. Vaccinerad = personen har fått två doser varav andra dosen för minst två veckor sedan. För uppdaterade rutiner se Smittskydd Värmlands webbplats.

Nedan följer en utförlig information om hur vi hanterar coronapandemin i vår förening. Informationen är främst baserat på en sammanställning från Svenska Tennisförbundet gällande råd och beslut om tennis i dagsläget.


Minska smittorisken – generella råd till utövare i Karlstads Tennisklubb

 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Duscha och byt om hemma om möjligt.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen

Daglig verksamhet 

Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer, så kallade allmänna råd, som bl.a. gäller idrott och tävlingsverksamhet. Svenska Tennisförbundets starka rekommendation till Sveriges tennisklubbar och utövare är att folkhälsan – och tennisens ansvar att motverka smittspridningen.

De allmänna råden i punktform (som gäller alla idrotter):

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Föreningen följer förstås också löpande råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet och kommer kommunicera mer om det sker förändringar framöver.

Mer info:

https://www.tennis.se/information-om-coronavirus/

Med vänlig hälsning,

Styrelsen och ledning för Karlstads Tennisklubb