Tennisplanering och coronapandemin

[Uppdaterad 28 april 2020]

Här följer en utförlig information om hur vi hanterar coronapandemin i vår förening. Informationen är främst baserat på en sammanställning från Svenska Tennisförbundet gällande råd och beslut om tennis i dagsläget.

Uppdatering av FHM 16 april.

Barn och ungdomar möts redan i skolorna vilket gör att risken för att nya smittkedjor startas får anses vara liten. Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Däremot kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ändra myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m och göra ett undantag för barn- och ungdomsidrott.

Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.


I korthet kommer Karlstads TK köra vidare sin verksamhet, med fortsatt ökad hänsyn till att hålla fysisk distans och planera övningar på smitt-reducerande sätt. Vi fortsätter träningar och försöker komma utomhus så fort det bara är möjligt.

Minska smittorisken – generella råd till utövare i Karlstads Tennisklubb

 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
 • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
 • Duscha och byt om hemma om möjligt.
 • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen

Daglig verksamhet 

Den 27 mars beslutade regeringen att införa förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Det nya förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Förbudet är en skärpning av tidigare regeringsbeslut då maxgränsen var 500 personer. Syftet med att sänka den tillåtna gränsen för antalet deltagare från 500 till 50 är att minska takten på smittspridningen i samhället.

Utifrån regeringens förbud kom Folkhälsomyndigheten den 1 april (uppdaterat 2 april) med nya rekommendationer, så kallade allmänna råd, som bl.a. gäller idrott och tävlingsverksamhet. Svenska Tennisförbundets starka rekommendation till Sveriges tennisklubbar och utövare är att folkhälsan – och tennisens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att tennisklubbar ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet som omfattar spelare från mer än den egna klubben.

Förbudet mot sammankomster med över 50 personer gäller däremot inte träningsverksamhet i en förening, för dess medlemmar. Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. I myndighetens förtydligande rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar (24 mars) är budskapet att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta. Men fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare.

De allmänna råden i punktform (som gäller alla idrotter):

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Aktiviteter som påverkas

Inställd Elite Hotels Next Generation sommaren 2020. Här skulle Karlstads TK arrangerat regionsfinal som dessvärre blir inställt. Storstadsregioner skulle arrangerat sina zon-kval redan nu i april och dessa kan ej genomföras i dagsläget därav tar man beslut om att ställa in redan nu.

Fler tävlingar regionalt som ställs in listas i länk nedan. Även info om att seriespelet planeras att start först 12 maj (en vecka senare än planerat), nytt beslut tas i slutet av april. Blir det ett ok då så bjuder vi in till lagledarträff i månadsskiftet april/maj.

Föreningen följer förstås också löpande råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet och kommer kommunicera mer om det sker förändringar framöver.

Mer info:

https://www.tennis.se/information-om-coronavirus/

https://www.tennis.se/tennis-se/elite-hotels-next-generation-2020-installt/

https://www.tennisvast.se/Nyheter/Aktuellt/svtfstallerinallaforbundstavlingarframtill12maj/

Med vänlig hälsning,

Styrelsen och ledning för Karlstads Tennisklubb