Styrelse och ledning

Styrelsen

Styrelsens övergripande uppgift är att leda och styra klubben i enlighet med klubbens stadgar, vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. Styrelsens uppgift är också att säkerställa att tränarkåren har förutsättningar att genomföra, och genomför, verksamhet i de olika träningsgrupperna. Styrelsen sätter övergripande mål och lägger budget för verksamheten. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för tränare.

 


Ordförande: Jonas Wahrolin


Vice ordförande: Jörgen Ohlsson


Sekreterare: Per Borg


Kassör: Simon Käll


Ledamot: Sandra Andersson


Ledamot: Ola Hallén


Ledamot: Liselotte Örtlund


Ledamot: Mikael Skog


Suppleant: Maria Sjögelid

 

Kontakta styrelsen på: styrelsen@karlstadtk.se

Föreningens stadgar kan läsas här.

Revisorer

Jan Henriksson

Kristian Petrov

Valberedning

Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i klubbens arbete, eller om du har förslag på lämplig person.

Johan Christensson

Jan Dahlin

Andreas Lindgren

 

Marknad

Mikael Skog

Jörgen Ohlsson

Maria Sjögelid

 

Administration

Marina Styhr