Styrelse och ledning

Styrelsen

Styrelsens övergripande uppgift är att leda och styra klubben i enlighet med klubbens stadgar, vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. Styrelsens uppgift är också att säkerställa att tränarkåren har förutsättningar att genomföra, och genomför, verksamhet i de olika träningsgrupperna. Styrelsen sätter övergripande mål och lägger budget för verksamheten. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för tränare.


 


Ordförande: Jonas Wahrolin


Vice ordförande: Maria Sjögelid


Sekreterare: Per Borg


Ledamot: Per Polleryd


Ledamot: Liselotte Örtlund


Ledamot: Mikael Skog

Suppleant: Anna Christenson

Kontakta styrelsen på: styrelsen@karlstadtk.se

Föreningens stadgar kan läsas här.

Revisorer

Alaa Gomah

Jan Henriksson

Valberedning

Kontakta någon av medlemmarna i valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i klubbens arbete, eller om du har förslag på lämplig person.

Johan Christensson (Ordförande)

Sofia Axelson (Vice Ordförande)

Andreas Lindgren

Marknad

Jonas Wahrolin

Mikael Skog

Maria Sjögelid

Tävling

Maria Sjögelid

Ola Hallén

Mattias Cedervad

Administration

Marina Styhr